Akh'ya'n Mal Mal Zainab audio file

Akh'ya'n Mal Mal Zainab

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2 [chorus]

 

Lay-bas gharibi da pehan kar x 2

O sardar gharib ko handa hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

 

Jada ghazi qamar nu tore gaya x2

Unda qasim jigar maror gaya [chorus]

Jinu akbar putar

chore gaya [chorus]

Woh ono rasta nazar na aanda hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

 

Roh akbar dee ur ja wae gee x2

Uno moat yake-nan aa way gee [chorus]

Shabbir de yarib

khair howay [chorus]

Oo pay-ya barchi no phat pawn-da hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

 

Didhta barchi khaanda akbar noo x2

Bin bazoo abbas dilawar no [chorus]

Kur rayte tay rakh kay

asghar no [chorus]

O paye kabar be aap ba-nanda hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

 

Bin kafan nu veer shabbir dekhay

Bin chadar tey hamsheer dekhay [chorus]

Ali a abid zanjeer

qis dil say [chorus]

Oo no aap yatim ba-nanda hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

 

Jis basti pew da raj uthay

Bee-biyan chadar dee mohtaj uthay [chorus]

Zainab deya nabzan

thak dea nay [chorus]

Dil sina which ghab-rawnda hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x2

 

Lay bas gharibi da pehan kar x 2

O sardar gharib ko handa hey

 

Akh'ya'n Mal Mal Zainab Vekh'di Nai veer pachanya janda hey x3