Ay pamimbar norrey asada

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Sheerey asada shaa hi marada kowatey par war digar

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

hoon me tar hai namazee mimbaro mehrab ba bi,

Khana ee mabood mi kiya hoon me doobe ali.

Soag me dobe howey jibareel ki ayee pukar, dastey zalim kar gaya mazaloom par sajadey mi waar.

 

Ay pamimbar norrey asada, say pamay da zulfikar X2

 

Farq haider hai dobara ya falaq do neem hai,kis leye zero zabar taro be tazeern hai, chand kew gehana gaya sooraj howa kew ashaak bar, kis ne loota hai zameno assama ka ye karrar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Didiya dagey ya taemey shabaro shabiir ko, kis ne zakhme kar deya quran ki tafseer ko, zainabo kalssom key gulshan se jatey hai bahar, hai baba hai baba, ki sada hai baar baar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Soaga me do ba howa hai, khane kaba tamam, shaame gham aney si pehley agaey kufey mi shaam,

ghoot mo mey peerahey hai niyam mi aab zulfikar, iak rozadar par kis ney kiya dhokay siwar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Hotey hai roksat ja ha mey loo imamey dojahan gir gaey bagey imamat par ye kaysey bijleya, vo naseyrey ka khuda mawla ali dul,dul sawar, sehney masjid si chala hai janey bay par war digar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Kay ti hai abbas,si ro kar immami mashrakaym, aaj si hawaley merey zinab aur hussain, rek ho jaye ghulamey ki kaba na tar tar, deak otajaye na duneya si wafa ka etabar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Karbala ka tu ali hai, aur muhamed hai hussain, parchamey islam ki tujsey hai beta zeebo zain, haat ho jayey kalam gardan pi ho khangar ki dhaar, terey jitey jenaho chadar wafa ki daagadar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Terey kabazey mi tareye, ho to lab sokey rahey, ye naho tu pee leypaney tashnalab piyasey narey,

wasita tujko alamdarey ka merey shay sawar, sayeda sey hashr me mujko na ki jo sharmzaar,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Ho chukey aho khuga, rihan aab roko kalam, laab pi laney acho hay hai ho chokey hai aank laam,

saans ik ik lag raheyhai aaj ko khangar ki daar ho ta hai roksat jahasey, saheybi dul dul saban,

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X2

 

Sheerey asada shaa hi marada kowatey par war digar

 

Ay pamimbar norrey asada, ay pamay da zulfikar X4