Sakina utho audio file

 

Sakina utho Meri jaan utho

 

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley (x2)

 

Ye kartithi maa, lahad par bhuka, meri ladli, Chalow ghar chaley

 

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

1.     Yahan sey chalow, Chaley karbala,

Wahi par tumhey milenghey chacha, Sitam jow huwey batana unhai,

Dikha na unhai yeh kurta jala, Chacha jaan ko,

Dikha na zara, Ridah khoon bharii, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

2.     Bata na unhai sabhi sakhtiya, Mili kis kadar tujey ghurkiya

Hamari ridha luti kis tarha, Chini kis tarha,

Teri baaliya, Bata na unhai bujhi kis tarha

Teri tashnaghi, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

3.     Padar sey milo, Tow dil joyeh ho,

Batana unhai, Bohot royi ho, Qasam lo aghar,

Tumharey bina, Sakina kabhi kahi sowyi ho,

Lahad baap ki, Miley jab tujhai, tu kehna yahi, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

4.     Lahad jab mile tuje bhaiyi ki,

Tu kehna use meri ladli, Rehayi mili hame qaid sey,

 Hamey ab nahi aziyaat koi, Meri bezubaan utho ghar chaley,

Shabi hain nabi, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

5.     Labe alqama tu karna fughaan,

Teri maawj hain abhi tak rawaan, Meri pyaas par huwe jo fida,

Chacha ke merey hain baazu kahan, Kahan mashk hain,

Kahan hain alam, Kahan hai jarii, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

 

Ya sakina

6.     Sare qaid gham teri har gharii,

Labo par bhuka faqat thi yahi, Sitam ghar ka dar,

Mere dil mei hain, Yahan neendh kya mujey aayeghi

Bhuka karti thi yahi raat din, Yahan sey puphi, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

7.     Behen key liye teri ladli, Rahi ghamzada bani mattami

Yahan nawha khwaan, Aghar tum rahi,

Wahan meheve gham hain sugra teri,

Behen se aghar tuje pyaar hain, Fughaan sun meri, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley

 

 

Ya sakina

8.     Ghaya markadey sakina pe aghar,

Karegha wahan ye mazhar beyaan,

Ata umra kar ise daayini, Hain yeh Fatima teri nawha khwaan

Wahan jaake phir, Kahegha nahi, Mera dil kabhi, Chalow ghar chaley

Sakina utho, Meri jaan utho, Rehayi mili, Chalow ghar chaley (x2)

Ya sakina