Ya rasool-e-umam audio file

Ya rasool-e-umam

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

1) Aap key jis jahgha, Honghey nakshey kadam

Iheyte ra man wahaan, Hogha sar mera gham

Sajdey hoja yenghey bil yati mohotarram

Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

2) Aap rehemat hai saarey, Jahaan key liye

Aap neymat hai kowno, Makaan key liye

Meri janib bhi ho, Ek nigha hai karram

Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

3) Aap yaseen taha, Habibi khudaa

Aap khatmey rasool sayedul ambiya

Aap shahey aa’raf, Aap shahey ajam

Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

4) Ho madina khorasaan, Naya kerbalaa

Kazamaino najaf, Ho key ho samara

Aap hi aap hai, Har jahgha mohotarram

Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

5) Hubey haider taharas, Ka unwaan hai

Aur munafiq ki maumin, Ki pehechaan hai

Koyi khush hai kisika, Nikhalta hai dam

Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

6) Umra bhar hamney sarwar, Ka mattam kiya

Haq na phir adaa, Ho saqa mustafaa

Kuy key gham hai bohot, Zindaghani hai kam

Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)

Ya rasool-e-umam (x2)

Tajey daarey nabuwat, Mujasam karram, Ya rasool-e-umam (x2)

Meri midhat ka rakhli jiyehgha bharram, Ya rasool-e-umam (x2)