Allahoomma sale Alaa Mohammadin Wa Ale Mohammed.

Allahoomma Inni As’aloka Wa Atavaj-jaho llaika Be Nabi-yyeka Nabi-yyir Rahmate Mohammadin Sal-lal-laho ‘Alaihe Wa Aalehi Ya Abal-Oasime Ya Rasoolal-lahe Ya Imamar-Rahmate Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa’na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan Indal-Iahesh-fa.lana Indal-Iah. Ya Abal-Hasane Ya Ameerul Mo’mineena Ya Ali-yyabna Abi

Talib Ya Hoojjatal-Iahe Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vastash-fa.na Wa Tavas-salna Beka I,al lahe Wa qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan .lndal-Iahe Ishfa.lana Indallah Ya Fatematuz zehro. Ya Binte Mohammadin Ya

Qoorrata .Ainir-Rasoole Ya Saiyyedatana Wa Mavla. tana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa.na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vaji hetan .lndal-Iaheish-fa.ee Lana .Indallahe. Ya Aba Mohammadin Ya Hassanabna .Aliyyin Ayyo-hal Moojtaba Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-Iahe .Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa.na Wa Tavas-salna Beka llal-lahe

wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal-Iaheish-fa'lana 'Indal-Iahe, Ya Aba ' Abdil-lahe Ya Husainabna ' Ali-yyin Ayyohash shaheedo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ' Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa Tavas-salna Beka llal-Iahe Wa Qadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan In-dal-Iaheish-fa'lana 'Indal-Iah Ya Abal-Hasane Ya 'Ali Yabnal-Husaine Ya Zainal'abedeena Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ' Ala Khalqehi Ya Saiyyedana Wa Mavfana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa Tavas-safna Beka l'al-Iahe Wa

Qadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal-laheish-fa'lana 'indal-Iah. Ya Aba Ja'farin Ya Mohammadabna ' Aliyyin Ayyohal-Baqercl Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ' Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana inna Tavaj-jahna Vas-

tash-fa'na Wa Tavas-safna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan Indaf-Iaheish-fa'lana 'Indal-Iah. Ya Aba ' Abdil-lahe Ya Ja'farabna Mohammadin Ayyohas-sadiqo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ' Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa

Qadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal-laheish-fa'lana 'Indal-Iah Ya Abal-Hasane Ya Moosabna Ja'farin Ayyohal-Kazimo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjataf-lahe ' Afa Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa

Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indaf.laheish-fa.lana 'Indal.fah. Ya Abal-Hasane Ya ' Ali-yyabna Moosa Ayyohar-Riza Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal.fahe , ft.la Khalqehi Ya Sayyedna Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa Tavas-salna Beka Ilal-lahe Wa Qaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Jndal-Iaheish-fa'lana 'Indal-Iah. Ya Aba Ja'farin Ya

Mohammadabna ' Ali-yyin Ayyohat-Taqi-yool Javado Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ' Ala Khalqehi Ya Sayyedna Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa Tavas-salna Beka Ila-Iahe Wa Oadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal.laheish-fa'lana 'Indal-Iah. Ya Abal-Hasane Ya , Ali-yyabna Mohammadin Ayyohal-Hadiyin Naqiyyo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojjatal-lahe ' Ala Khalqehi

Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'na Wa Tavas-salna Beka Ilal-Iahe Wa Oadamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal-Iaheish-fa'lana 'Indal-Iah. Ya Aba Mohammadin Ya Hasanabna Aliyyin Ayyohaz-zaki-yool-Askariyyo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hojjatal-Iahe ' Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vastash-fa'na Wa Tavas-salna Beka llal-Iahe Wa Oaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal-laheish-fa'lana 'Indaf-Iah. Ya Vasi-yyal.Hasane Val-Khalafal-Hoojjata Ayyohal-Oaa ' emool- Moontazarool- Mahdiyyo Yabna Rasoolil-lahe Ya Hoojatal-Iahe ' Ala Khalqehi Ya Sayyedana Wa Mavlana Inna Tavaj-jahna Vas-tash-fa'ana Wa Tavas-salna Beka l'al-Iahe Wa Oaddamnaka Baina Yadai Hajatena Ya Vajihan 'Indal-Iaheish-fa'Jana 'Indal-Iah :

Ya sadati Wa Mavaliyya Inni Tavaj-jahto Bekoom A’imati Wa ‘ooddati Le-yavme Faqri Wa Hajati llal-lahe Wa Tavas-salto bekoom illa-lahe, Vas-tas-fa’to bekoom llal-lahe, Fash-fa’oolee Indal-lahe, Vastanqwzooni Min Zonoobi ‘Idal-lahe, Fa-innakoom Vasilati llal-lahe Wa Be-Hoobbekoom Wa Be-Qoorbe-koom Arjoo Najatan Minal-lahe Fakoomoo ‘Indal-lahe Rajaa’ee Ya Sadati Ya Avliyaa’Allahe Sal-la-laho ‘Alaihim Ajma’een Wa La’anal-laho a’dall-‘Allahe Zalemeehim Minal-Av-valeena Val-akher-‘eena ameen Rabbal’alameen.

Allahoomma sale Alaa Mohammadin Wa Ale Mohammed.