Haider abu turab audio file

Haider abu turab

Haidar Abu Tarab Ali Murtaza ho hum Tum (X2)

Sab Nam Jantehe Khuda Jane Kya ho tum

Haidar Abu Tarab Ali Murtaza ho hum Tum

Sab Nam Jantehe Khuda Jane Kya ho tum

Ehzad ho, Ohad ho ka Khaibar ha Badr ho

Har ek Jihad Haq Nabi ki du'a ho tum

Maidan kar zar agar ho to la fa tah (X2)

Mimber hai inka to saluni ka dawa tum

Har hal mai ho quwata bazue mustafa (X2)

Har mar te ma nusrate dine Khuda ho tum (X2)

Har manzile yatime shahadat ki raha se (X2)

Khalik se jo milata hai wo silsila ho tum(X2)

Maula Rasool jiska hai mawla tum oska ho (X2)

Kibla Nabi ki zat hai Kibla Numa ho tum (x2)

Marab arzoo mai ujala tumhi se hai (X2)

Talib ki mudduwa ho talab ki du'a ho tum(x2)

Irfan ah dari ka bharam hai tumhara nam

Kaita hai Awliiya hai ka shaha Awliya ho tum (X2)

Shahid alam hai bistar e Hijrat gawah ha hai (X2)

Saya ma ek bar e Habib e kuda ho tum

Insan hal jinka jahan ma koyi nahi (x2)

Unke khuda ke fazal se mushkil khusha ho tum (x2)