Haay qasim jaag zara audio file

Hay kasim jag zara

Hai Kassim jag zara. Mera Pyare jag zara

 1. Teri Mehndi , tera upton, tera gehna
 2. Ha tera sehra Zainab layee hai

  Hai Bain kare Farwa Hai Kassim jag zara. Mere Pyare jag zara

 3. Teri Mehndi Khuld se Aayee hai
 4. Poshak naye banwaee hai

  Teri sej sajaye, Wawaila

  Teri Rasm Himaee, Wawaila

  Teri Mehndi , tera upton, tera gehna

 5. Teri Behne shakan manati hai
 6. Aur Neg wo lene aati hai

  Abbas Dilawar, Wawaila

  Maidan me kausar, Wawaila

  Teri Mehndi , tera upton, tera gehna

 7. Jannat se guletar Aaye hain
 8. Poshak Abuzar Laye Hain

  Aur pahen ke dulha, Wawaila

  Poshak aur kangan, wawaila

  Teri Mehndi , tera upton, tera gehna

 9. Sab hur aur farishte aayenge
 10. Rizwan kaside sunayenge

  Sab khuld ke vaasi, wawaila

  Hai tere barati, wawaila

  Teri Mehndi , tera upton, tera gehna

 11. Tera sehra sunate hai shabbar
 12. Mashnad ko bichate hai kambar

  Teri sej urusi, wawaila

  Har garne sajayi wawaila

  Teri Mehndi , tera upton, tera gehna

 13. Kulsum aur fizza aayi hai
 14. Do salah banakar layi hai

  Abbase dilawar, wawaila

  Maidane kausar, wawaila

  Teri Mehndi , tera upton, tera gehna

 15. Phir khwaab yeh toota farwa ka

Aur peshe nazar ek laasha tha

Na mehndi uptan wawaila

Na masnad dulhan, wawaila

Teri Mehndi , tera upton, tera gehna