Rozay Pe Syeda Ke audio file

Rozay Pe Syeda Ke

(Mera salam dayna) x2

(Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

(Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 1. Zakir hu aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera
 2. (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 3. Rozay pe jaa ke kehna zad-e-sufer nahi bibi
 4. Mujboor ki dua may kyou ker aser nahi bibi

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 5. Kohlee hai aankh jub say kerta houn zikr kerbal ka
 6. Meray laho may shamil matum hai aur noha

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 7. Ki umer bhur ebadut manga nahi magur kuch bhi
 8. Ho jaey buss ziyarut husrut hai ye meray dil kee

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 9. Dil kee her aik dherkun kerti hai ye dua her dum
 10. Ek sham aisee aiey may sham may karoo matum

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 11. Oos ulqama ko dekhou(n) soya jahan pe tha ghazi
 12. Mai woo jaga bhi dekhou(n) turbut jahan hai asgher ki

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 13. Mai oos zamee pe jaa ker sajda karou(n) meri bibi
 14. Mayut jahan pe turpi furzand-e-fatima kee bhee

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 15. Khaymay jahan jalay thay cheinee gaee jahan chadur
 16. Noha kuna thay pyasay ek lafz al-atash keh ker

  Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

  Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

  (Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna

 17. Paerou may hai "Ali" ke zunjeer waqt ki bibi

Zunjeer ye katay tu ho hazri wahan meri

Aay Aun-o-Mohammad ki maadur sarwar ki behn bint-e-haider

Zakir hou aap ka aay bint-e-fatima noha hai kaam mera

(Aay sham janay waloo sunno) x2 rozay pe Syeda ke mera salam dayna