Shame Ghariban audio file

Shame Ghariban

Haye Shame Ghariban x2

Shame Ghariban x4

 

Mehwe bukha hai behta darya x2 (shame ghariban roti hai) x4

Sochuki moje jal chukha khayma, (shame ghariban roti hai ) x2

Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (shame ghariban roti hai) x4

 

 

1.            Khatm huwi darya pe larayi (x2)  maragaya Zainab ka bhayi (x2)

Besar dekh ke ik ik lasha, (shame ghariban roti hai) x2

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

 

2.            Asghar, Akbar, Ghazi, Kassim maregaye saab aale Haashim x2

Baacha x2 rehgaya pyassa, (shame ghariban roti hai) x2

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

 

3.            Khaymon me kohraam bapa hai, chadar lutne ka lamha hai x2

Maktal x2 hai sanaatha, (shame ghariban roti hai) x2

 

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

4.            Aale nabi to roh nahi sakte rone par inke pehre hai x2

Aale nabi ke gham me tanha, (shame ghariban roti hai) x2

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

5.            Be bazu mashkize wala, nehre kanare jakar soya x2

Jab khaya bacchi ne tamacha, (shame ghariban roti hai) x2

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

6.            Peyron me zanjeer paari hai abid par kya sakht ghaari hai x2

Baap ka saar hai barsare neza, (shame ghariban roti hai) x2

 

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

 

7.            Aawaze baas ahon ki hai, godiya khali maaon ki hai x2

Dekh ke aagh me jalta jula, (shame ghariban roti hai) x2

 

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4

 

 

8.            “ Kazim aur Rehan ye Nawha‘‘ pesh karega manzar aisa x2

Aise baade sayyeda wala, (shame ghariban roti hai) x2

 

 

(Shame Ghariban x2 Mehwe bukha hai behta darya x2 (Shame Ghariban roti hai) x4