Mai najaf ko chala audio file

Mai najaf ko chala

(Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 1. (Khake raahe najaf ko jo mene malaa) x3 Ashk ke noor ne aur payi jilaa
 2. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 3. (mai likhaa ta ho jannat ka likho pataa) x3 kazmaino najaf samara karbala
 4. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 5. (sakht mushkil me tha aur na tha hal koyi) x3 Ya Ali jab kaha, tal gayi har balaa
 6. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 7. (us ka kya waasta din o imaan se) x3 jis ke dil me nahi hai ali ki wilaa
 8. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 9. (daafaye gham he ye isme azam he ye) x3 arsh ko naaraye haideri se hila
 10. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 11. (mere ghandhe kadam aur unkaa haram) x3 laaj rakhna khuda me najaf ko chalaa
 12. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 13. (ay meri maut rukh thori mohalat to de) x3 tu bhi chal saath chal me najaf ko chalaa
 14. (Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2

 15. (thi akidaat safar mujko karna para) x3 warna dil se najaf ka nahi faslaa

(Mai najaf ko chala) x4 (Dil kisi ka jalaa, mai najaf ko chala) x2