Salaam Khaak Nashinope audio file

Salaam Khaak Nashinope

Salaam khaak nashinope sogwaarokaa, Gharib dete hay pursaa tumhare pyaarokaa.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

1)    Salaam tumpe hamare Rasool ke pyaaro, Slaam tumpe Rasoolo Batul ke pyaaro.

Salaam unpe jine sharm khaaye jaati hay, Khule sarope asiriki khaak aati hay.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

2)    Salaam uspe jo zehmat kashe salasil hay, Musibatome Imamat ki pehli manzil hay.

Salaam bhejte hay apni shahzaadi par, Ke jinko somp gaye marte waqt ghar sarwar.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

3)    Musafiratne jise bebasi ye dikhlaai, Nisaar kar diye bachche na bach sake bhai.

 

Asser hoke jise shaamioke nargeme, Husayniyat hay sikhaane Alike lahejeme.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

4)    Sakina bibi tumhare gulam haazir hay, Buje jo pyaas to ashkoke jaamp haazir hay.

Ye sin, ye hashr, ye sadme naye naye bibi, Kahaape beythiho khaime to jal gaye bibi.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

5)    Zamin gharm, yatimiki sakhtiyaa bibi, Wo sina jispe ke sotithi ab kahaa bibi.

Janabe maadare beshir ko bhi sabka salaam, Ajeeb waqt hay kya de tasallio ka payaam.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

6)    Abhi kalejeme ek aagsi lagi hogi, Abhi to godh ki garmi na kam hui hogi.

Nahi andhereme kuch sujta kaha dhundhe, Tumhara chaand kaha chhup gaya kaha dundhe.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

7)    Na iss tarha koi kheti hari bhari ujri, Tumhari maang bhi ujri hay kokh bhi ujri.

Nahi laino me insaan koi, khuda hafiz, Darinde aur ye bewaarisi khuda hafiz.

 Salaam khaak nashinope sogwaarokaa (x2)

8)    Salaam mohsine Islam khastatan laasho, Salaam tumpe shaheedoke bekafan laasho

Bache to agle baras hum hay aur yeh gham phir hay, Jo chal base to yeh apna salaame aakhir hay.