Musa ney ahle bayt ka audio file

Musa ney ahle bayt ka

(Musa ney ahle bayt ka jab wasta diya) x2

  1. Musa ney ahle bayt ka jab wasta diya (Darya ne muskurake unhe rasta diya) x2
  2. (Musa ney ahle bayt ka jab wasta diya) x2

  3. (Wehdaniyat ko apni bachane ke waste) x2 (Allah ne rasool ko, mushkil khusha diya) x2