Pooche na koi ye zainab audio file

Pooche na koi ye zainab

(Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x4

 1. (Jaha sang hi sang baraste ho) x2 Samjo waha hussain hai
 2. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 3. (Jaha khoone girenga karbal ka wahi sajda karengi khalk-e-khudaa) x2 (Jahaa hongi sadaaye ilallah) x2 Samjo waha hussain hai
 4. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 5. (Samjo he musalla ilallah samjo ke qayaame muhammad hei) x2 (Samjo ke namaaz wilayat hai) x2 Samjo aza hussain hai
 6. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 7. (Malik hei ye roze mehshar ka malik tasleemo ko sarkaa) x2 (Sar jiska charaa hai neze par) x2 Tashna dahaan hussain hai
 8. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 9. (Kistar ha sakina baba ko tariki mei pehchaanengi) x2 (Bas tir hi tir badan par hai) x2 Baki kaha hussain hai
 10. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 11. (Baba ko sadaaye deti huwi aayi jo sakina maktal mein) x2 (Awaaz tane be sar nezi) x2 Aawo yaha hussain hai
 12. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 13. (Batil ka tire suwe batil paltaaya hai khud jisne navaid) x2 (Tora hai jisne daste sitam) x2 Sar be khara hussain hai
 14. (Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2

 15. (Jaha sang hi sang baraste ho) x2 Samjo waha hussain hai

(Pooche na koi ye zainab se raho me kaha hussain hei) x2