Piyo piyo rindoon audio file

Piyo piyo rindoon

(Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 1. kam zerf hai woh aaj bhi jo piyasa raha hai
 2. (Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 3. aao tumhein hum le ke chalen khum ki zameen per
 4. mee khar jama hain sabhi is arz-e-haseen per

  (pine pe jaza) x2 jab ke na pine pe saza hai

  (Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 5. khum mein may-e-hub-e-ali hoti hai kashid aaj
 6. momin ke liye eid hai ye eid-e-sayeed aaj

  (saqi hain malak) x2 pine ka apna hi maza hai

  (Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 7. maqmoor hai salman-o-mohammad bin abi bakr
 8. amar jo pite hain to pite hai abo jer

  (man kunto ka) x2 hai jam wilayat ka nasha hai

  (Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 9. baqqin ki thi girdan sahaba ke laboon per
 10. mee pite wilawat ki aser hota diloon per

  (islam ka) x2 yeh haal na hota jo hua hai

  (Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 11. tirmah sa khosh ilhan sana khoan-e-ali hai
 12. awaz mein nudrat dar-e-zehra se mili hai

  (pi hai maye) x2 hub-e-ali por soz gala hai

  (Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2

 13. haider ke nadeem hain sabhi ghalib hoon ya iqbal

chishti hoonhaker ganj hoon data hoon ya lajpal

(rutba barha) x2 her ik ko isi dar se mila hai

(Piyo piyo rindoon mee khana khula hai) x2