Haye Sajjad audio file

Haye Sajjad

Haye Sajjad x4

Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve x2 me veer dhup nu chad javangee

Sajjad Sajjad

Tu khun rona jo chor de, me saaye me aajaaungi, Sajjad Sajjad

 1. Sajjad zara insaaf te kar, ay hukmane de israar na kar
 2. Ayo soch ke he pat venda jigar, meda ujar gaya he wusda ghar

  Nith rowangi hun dhup vich me x2

  Vich dhupte hi marjavange

  Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve me veer dhup nu chad javangee

  Sajjad Sajjad

 3. Mai takiya-e-bay goro kafan, dhup vich baba mazloom tera
 4. Nay dhup jo uth sakti bachra, dhup ban gaye maksoom mera

  Hid jad tak saa vich, saa mere x2

  Vich dhupte sog manawange

  Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve me veer dhup nu chad javangee

  Sajjad Sajjad

 5. Maraa gaya kaatil asghar ka, asghar to nahi milne waala
 6. Wo zakhme gala jalta jula, nasoor he mere sine ka

  Tu dil ko pakarna, chor de x2

  Me saaye me ajaaunge

  Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve me veer dhup nu chad javangee

  Sajjad Sajjad

 7. Jo laashe hussain te kita me, o wada thor nibana he
 8. Majboor na kar meku putar mera, meku saaya raaz na aana he

  Muk jaane odo, saa mere x2

  Jedo chaave putar me jaavange

  Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve me veer dhup nu chad javangee

  Sajjad Sajjad

 9. Haiwan ko bhi zibha hote huwe, tu dekh nahi sakta beta
 10. Kassab zabi hokar apne, tuje dekh ke dalte hai parda

  Gash kha kar girna, chor de x2

  Me saaye me ajaaunge

  Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve me veer dhup nu chad javangee

  Sajjad Sajjad

 11. Nai dhup jo uthi jekar me, tera bhi rona nai mukeya
 12. Aj tey putar sajjad tera, akhiyonda paani nay sukeya

  Tere wagde athru, jetal gay x2

  Me vee chave bejavange

  Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve me veer dhup nu chad javangee

  Sajjad Sajjad

 13. Mere waali tum shahid rehna, mazboot abhi tak waada hai

Saye ki taraf jo leke challa, sajjad wo mera lasha he

Zainab mera shaana, chor de x2

Me saaye me ajaaunge

Sajjad Sajjad, Tu rat rona je chad de ve x2 me veer dhup nu chad javangee

Sajjad Sajjad