Sina zani audio file

Sina zani

(Sina zani karegi azadaaraane ali akber) x3

  1. Pursaa degi zahraa ko azadaaraane ali akber
  2. (Sina zani karegi azadaaraane ali akber) x3

  3. (Farshe aza bichaaye gi maatam karegi barpaa) x2

Pursaa degi zahraa ko

Maatam karegi barpaa karegi azadaaraane ali akber

(Sina zani karegi azadaaraane ali akber) x3