Aun O Muhamad audio file

Aun O Muhamad

Aun o Muhamad x3   Ay Aun o Muhamad

Aun o Muhamad x3   Ay Aun o Muhamad

Ay Aun o Muhamad x6   Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x8   Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

1.   Zainab ne kaha roke yeh bacchon ke sirhane,
Maktal me tume jana hai maktal ko sajane x2
Nazre na jukana, ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

2.   Jaffar ke hukoke to nawasse ho Ali ke,

Saaye me rahe ho mere Abbas jari ke x2

Zalim ko batana, ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

3.   Iss tarha se larna ke talatum ka samaa ho,

Zainab ke liye dasht me tum shere-e-jawan ho x2 

Na lowt ke aana, Ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

4.   Jaati hai agar jaan to beshak chali jaaye,

Shabbir ke maqsad pe magar aanch na aaye x2

Yeh bhul na jana, ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

5.   Nazon se tumhe palaa muje jaan se pyaaron,

Maamu pe fida hona hai ay chand sitaaron x2

Khun apnaa bahana, ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

6.   Akbar ki qassam koyi nahi hai meri hassrat,

Haan mujko rulati hai mere bhayi ki ghurbat x2

Naani ko batana, ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

7.   Yeh sooch ke layi thi tumhe saat watan se,

Lipta huwa dekhungi badan khaak kafan se x2

Wada ye nibhaana, ay Aun o Muhamad x2

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2

 

8.   Yawar yehi bibi ka tha noha sare maqtal,

Baachon nahi daarna ke mera saat hai aanchaal x2

Be khof hi janaa, ay Aun o Muhamad x2

 

Ay Aun o Muhamad x4,  Zainab ka tha noha, Ay Aun o Muhamad x2