Pamaal hogaya Hassan ke laal ka lasha audio file

Pamaal hogaya Hassan ke laal ka lasha

 

Hay Kassim, Hay Hay Kassim x4

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x 3

 

(Tukron me batgaya) x2 Hassan ke laal ka lasha

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x 2

 

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha

 

 

1.   Shabbir kamar thame, maqtal me rorahethe,

Tapte huwe sehra par, Kassim ko dhund te thay,

Mazlum ne chuna Hassan, ke laal ka lasha x2

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x2

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha

 

 

2.   Arshon se teri mehndi, Kassim thi saj ke ayi,

Khud Fatema Zahraa, mehndi ko leke aayi,

Ran me magar dikha, Hassan ke laal ka lasha x2

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x 2

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha

 

 

3.   Shabbir-o-Zahra donoo, Kassim ko dhundte thay,

Medan me ay maula, jiss rukh bhi dekhtethe,

         Har simt bass dikha, Hassan ke laal ka lasha x2

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x 2

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha

 

 

4.   Chune te thay ran me maulaa, farwa ke dil ke tukre,

Ghurbat ka kessa alaam, Shaabir par tha haye,

Ghatri me uthaya, Hassan ke laal ka lasha x2

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x 2

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha

 

 

5.   Khaymon me hogayatha, kohraam ek barpa,

Saab pucchtethe rokar, ghatri me kya hai Maula,

Shabbir ne kaha, Hassan ke laal ka lasha x2

 

Pamaal hogaya, Hassan ke laal ka lasha x 2

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha

 

 

6.   Irfan kya likhunga, maidan ka wo manzar,

Kazim yeh kehrahethe, Shabbir haye rokar,

Kesse uthawu Allah, Hassan ke laal ka lasha x2

 

Pamaal hogaya Hassan ke laal ka lasha x 2

Tukron me batgaya x2 Hassan ke laal ka lasha