Sham ka Bazar audio file

Sham ka Bazar

 

Haye Shaam ka Bazaar (x5)

Berida Zainab hain or Bazar hain, haye tanha abide bimar hain (x2)

 

 

1.    Halqa-e-Zanjeer Hai Nohakuna (x3) beriyaan abid ki hai bazaar hai (x2)

 

Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

2.    Jin ki maa hai khud hijab-e-kibriya(x3) bibiya wo barsare darbar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

3.    Uski turbat shaam ka zindan hain(x3) jiske baba khuld ke sardar hai(x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

4.    Jis tarha shabbir ke ansar thay (x3) bibya sajjad ki ansar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

5.    Bhai ke lashe pe jo na ro saki (x3) yeh usi zainab ke matamdar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

6.    Jin ke haathon me hai zanjeer o tamam (x3) matam-e-sajjad me bemaar hain (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain,

haye tanha abide bimar hain

 

7.    Girya karte zainab-o-kulsoom par (x3) rotay saray bibi pe dastaaar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

8.    Berida Zainab chali darbaar me (x3) haste saray majmae kufaar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

9.    Bibi Zainab ne diya qutba jahan (x3) wo yazidi ka bhara darbaar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain

 

  1. Kazim-o-Akbar ke hai dil ki dua (x3) hogaye maqbool ye ashaar hai (x2)

 

            Haye Tanha Abide Bimar hain, berida Zainab hai aur bazar hain, haye tanha abide bimar hain