Chadar sambhal zainab audio file

Chadar sambhal zainab

(Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x4

 1. Sadkaa nikaal zainab abbas jaa rahe hai
 2. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 3. Chadar chinenge jis dam tab kon paas honga. Qaydi banenge jab ham tab kon paas honga. Mat kar sawaal zainab abbas jaa rahe hai
 4. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 5. Maktal mein kho na jaye ghazi ke baad bache. Be haal ho na jaye ghazi ke baad bache. Rakhna khayaal zainab abbas jaa rahe hai
 6. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 7. Pardesi me chinengi ab tere sar se chadar. Ab baal khol apne ay bibi apne sar par. Ab khaak daal zainab abbas jaa rahe hai
 8. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 9. Bacho se ab tamache ay bibiyo lagenge. Shame ghariban hongi khayme bhi ab jalenge. Rakhde zawaal zainab abbas jaa rahe hai
 10. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 11. Sheh reh gaye hai tanha koi nahi hai zainab. Gazi ke baad sheh ka koi nahi hai zainab. Sheh ka khayal zainab abbas jaa rahe hai
 12. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 13. Ghazi ke gird phir kar aa chal ki tu hawaa de. Shaano pe haat rak kar ghazi ko tu duwaa de. Hai pur jalaal zainab abbas jaa rahe hai
 14. (Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

 15. Khayme me thaam kar dil kahi aa na jaye sarwar. Sunkar ye bayn tere gash kha na jaaye sarwar. Khud ko sambhal zainab abbas jaa rahe hai

(Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2

Sadkaa nikaal zainab abbas jaa rahe hai

(Chadar sambhal zainab abbas jaa rahe hai) x2