Mawla ali ka naam audio file

Mawla ali ka naam

Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham,

 1. Tawsife Ahlebayt kiye jaa rahe hai ham
 2. Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham

 3. (Mehfil me aaj jamaa hai, muhibaane ahlebayt) x2
 4. Bhar bharke unko jaam diye jaa rahe hai ham,

  Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham

 5. (Dushman ka khouf aur na, khatra balaaoka) x2
 6. Naade Ali ka wird kiye jaa rahe hai ham,

  Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham

 7. (Yeh feyz Mustafa ka, karam Murtaza ka hai) x2
 8. Zarrako Aaftab kiye jaa rahe hai ham,

  Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham

 9. (Awsafe Murtaza ka hai, likhke raat din) x2
 10. Ukba ka intezam kiye jaa rahe hai ham,

  Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham

 11. (Da’man Ali ka mo’mino choro na haathose) x2
 12. Tum sabko ye payaam diye jaa rahe hai ham

  Mawla Ali ka naam liye jaa rahe hai ham

 13. Tawsife Ahlebayt kiye jaa rahe hai ham