Ali Akbar Audio File

Ali Akbar

Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar(x4

Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar(x2

 

  Tujay sahra main lagaow or mandi bhi rachaow

       Tera duck main sahna pahu aja Ali   Akbar(x4

 

aja Ali   Akbar(x12

 

Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar, Ali Akbar(x2

 

1)Pardese ja bulaiya terey ghum ne hai sataiya tanha who main madiney wapas

koi na aiya.(x2

Ghum kaisay main bhoolaow kahi marhi na jawo

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali Akbar

aja Ali Akbar(x8

 

 

2)   Tera intazar Akbar aah aik bar Akbar

beemar teri Sughra ghum se lachar Akbar(x2 

Kisey zakhum main dikawo kisey dard main suna wo.

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali Akbar

 

Tujay sahra main lagaow or mandi bhi rachaow

     Tera duck main sahna pahu ajaa Ali Akbar(x2

 

     3)Babul ki yaad aaye dil doop ta hi jayai 

diyai jalaa rahi hu koiee bhe jal pa payai.(x2

Kaisay diyai jala hu nana ko yai suna hu 

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali Akbar

 

aja Ali Akbar(x8

 

4)Akbar main decko rahain bigi meri niga hian pardese ki hawa hain pai kham lai key aahai(x2

Kaisay mai chain pahu ansu girati juhun

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akber

 

Tujay sahra main lagaow or mandi bhi rachaow

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akbar(x2

 

 

5)Asghar ney bhe bulai ya na jake  decko aiya sung chur sub gahai hai lagay dese yai paraiya .(x2

Kaisay usay penahu chulay yai tan sajau

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akber

 

aja Ali Akbar(x8

 

 

6) Bhaiee hain jinke bicharey bhanu key dil     hain ujray rab jaan ta hai Akbar din kaisay unkey guzarai.(x2

Yai such key ghabaraow kuch pal main chup ho ja hu.

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akbar

 

Tujay sahra main lagaow or mandi bhi rachaow

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akbar(x2

 

7)Ankho main hain kata rain roti hai sun dewarai Akbar terey na anai se ujri hai sub baharai .(x2

Kaisay main tujko lahu ghum kis kader utahu.

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akbar

 

aja Ali Akbar(x8

 

 

8) Jo khuwab aah rahai hain mujko dara rahai Akbar na aah sakega mujko bata rahai hain(x2

Aja yai hain mai chaow shadi teri rachaow   

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akbar

 

Tujay sahra main lagaow or mandi bhi rachaow

Tera duck main sahna pahu ajaa Ali  Akbar(x2

 

ajaa Ali  Akbar(x10