Bemarai Karbala Audio File

Bemarai Karbala

 

Bemarai Karbala Bemarai Karbala

Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye Sajaad

  Sajaad  Haye Sajaad Sajaad (x2

 

Haye Sajaad  Haye Sajaad  Haye Sajaad  Haye Sajaad x2

 

Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye Sajaad

  Sajaad  Haye Sajaad Sajaad (x2

 

Bemarai karbala   Bemarai karbala (4

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

 

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

 

Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye Sajaad

  Sajaad  Haye Sajaad Sajaad

 

1) Sang bibio ka kafala  banker salar  jaraha

Mushkill ki kia ghari hai khune anko se   baraha(x2

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

  2) Dekhi qiyamatain  hain rozey ashor isney

 Barbaad hotey dekha gar karbala main

 jisney (x2

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye Sajaad  Sajaad  Haye Sajaad Sajaad

 

3)  Zanjeer ki sadaa hai tapti huwi hawaa hai

  Pheru main jiske khante laykin kia hosla

  hai  (x2

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

   4)Naizo-n pe sar sajae nikley  hain dilse haye

Ujra huwa yai karava kis simt ko hai

Jaye(x2

 

 Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

   Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye       Sajaad Sajaad  Haye Sajaad Sajaad

 

  5)  Asghar ke khun  ka jo sadmaa utaraha hai

  Hum shakley Mustafa be jasey yaad araha

hai (x2

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

6)  Paney wohai jo tokh hai dukhu main jiski jaan

 Popio ko sath layker safer main hai

rawaan (x2

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye       Sajaad Sajaad  Haye Sajaad Sajaad

 

7)Sang chalrahi  Sakina naize pe hai nazer

Kaite yahi hai dekho mera ko gaya

Asghar (x2

 

 

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2 Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

 

8)Khata hai tazianey lakin khamosh hai

Beemara hokey jiske siney mai josh

Hai(x2

 

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (2

 

Haye Sajaad ,Sajaad ,Haye Sajaad, Sajaad Haye       Sajaad Sajaad  Haye Sajaad Sajaad

 

 

9) Beemarey karbala ko Nasir bolaey kaisay

Sajaad ke yai ghum ko Qasir chupai  kaise

Haye Sham key safer ko rota howa chala(x2

 

 

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (4

Bemarai karbala  Bemarai karbala  (4

 

Haye Sajaad  Haye Sajaad  Haye Sajaad  Haye Sajaad x4