Zahra Ki Audio File   

Zahra ki jo jahee

 

         Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x4

         Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aiex2

         Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

1)    Kahan gheratey who insaan gahi (bay parda nawasi rasul rahi)x2

Kahan gheratey who insaan gahi bay parda nawasi rasul rahi )x2

Khalkhat sey jo  ghabarahi bay parda sham sey aie)x2

Zahra ki jo jayee bay parda shaam sey aie x2

 

2)Boloun main matee rahoun ki (jo malka suck or chaun ki)x2

Boloun main matee rahoun ki jo malka suck or chaun ki)x2

Bewaris hokey aie bay parda shaam sey aie)x2

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

 

3)Jisey deck key suraj chup jai (zara parda sarse hat jai)x2

Jisey deck key suraj chup jai zara parda sarse hat jai)x2

Chadder nah kehi sey aie bay parda shaam sey aie x2

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

4)Jisay maa Zahra ney kilaya hair (raha baap Ali ka saiya hai)x2

Jisay maa Zahra ney kilaya hair raha baap Ali ka saiya hai)x2

Hussain hai jinkey bahhi bay parda shaam sey aie)x2

 

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

5)Bhai ko kafan pena na saki (chund ansu bee barsana saki)x2

Bhai ko kafan pena na saki chund ansu bee barsana saki)x2

Na bholi jiski  judai bay parda shaam sey aie)x2

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

6)Akbar ko saira lagiya  nahi (haton se dulha banaya nahi)x2

Akbar ko saira lagiya  nahi haton se dulha banaya nahi)x2

Na hathali mahndi rachai bay parda shaam sey aie x2

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

7)Jisey  duck gar ke loot janey ka (karbal sey sham ko aney ka)x2

Jisey  duck gar ke loot janey ka karbal sey sham ko aney ka)x2

Jo dukho ki hai satai bay parda shaam sey aie x2

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x2

 

 

8)Nasir yai ghum tarpaiga (Qasir yai bhool na paiga)x2

Nasir yai ghum tarpaiga Qasir yai bhool na paiga)x2

Kio kaad main bibi aie bay parda shaam sey aie) x2

Zahra ki jo jahee bay parda shaam sey aie x8