Kehte hai jise sab

Kehte hai jisse sab audio file