MAZLUM DA SAATH AUDIO FILE

MAZLUM DA SAATH

 

Ya fizza, ya fizza, ya fizza, ya fizza

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2

 

Zainab da dard vandaya

haaye habsh di malka nai

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2

 

Maa fizza mera naam ai, mainu daadi ken’rain imam ai

Zainab lai chadar mangdi, aagaiyan  paidal sham ai

Vich khutbai dai farmaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2

 

Jeri  rassiyan vich paband ai, oh Zahra di dilband ai

Bazaar ch’on bheer hatao, oh dadi ghairat mand ai

Harr shami nu samjhaya habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2

 

Aai sham de oh badkaaro, ai kufai dai aghyaro,

Sajaad nu kuch na aakho, bai shak fizza nu maro

Darbaar dai vich farmaya habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2

 

Ro akhai ujri sairnai, bekafan bhira di bhehrn ai

Kee ajar wafa da daivaa(n), fizza nu veer Hussain ai

Dada ehsaan charhaya habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2

 

Tauqir ai zainab cha vai, koi sham dai vich jai aavai

Oh hazri daivranpehlai, fizza di qabar tai jaavai

Barn’ kai abbas ddasaya habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai

 

(Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai

Haaye habsh di malka nai) x2