Listen online Zainab ne kaha bhayi

Zainab ne kaha bhayi

(Ay mere bhayi hussain) x4

(Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x3

 1. (Sote ho kahaa(n) mujko) x2 bataa kyu nahi dete
 2. (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 3. (Zainab ka khula sar hai, majma hai laeeno ka) x2
 4. Chadar koyi zainab ko urha kyu nahi dete

  Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

  (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 5. (Lo kayd huwi bhayya, zindaa(n) ko chali behna) x2
 6. Hai chaaro taraf aada hataa kyu nahi dete

  Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

  (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 7. (Gohar jo Sakina ko pehnaye the ay bhayi) x2
 8. Wo shimr ne chhine hai dila kyu nahi dete

  Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

  (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 9. (Bhaya tere laashe ko pehnawu kafan kaise) x2
 10. Qaydi hu laeeno se chura kyu nahi dete

  Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

  (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 11. (Kis tarha se kufe ka tanhaa me safar katoo(n)) x2
 12. Sajjad ko tum ghash se jagaa kyu nahi dete

  Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

  (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 13. (Ab zulm laeeno ke me seh nahi pawu(n)gi) x2
 14. Bhayya muje marne ki dua kyu nahi dete

  Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

  (Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2

 15. (Rehan naa ghabrawo tum qabr ke manzar se) x2

Ek nawha farishto ko sunaa kyu nahi dete

Sote ho kahaa(n) mujko bataa kyu nahi dete

(Zainab ne kaha bhayi, sadaa kyu nahi dete) x2