Assalam, Assalam audio file

Assalam, Assalam

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x3)

 

Karbala ki Tarapti Zameen pei, Akhri Sajda Ada kiya

Ayi lahad sey bass yehi sadaa, «Ey Mere Ghareeb Imaam» !

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

1)     Ey Mere Shaheed Imaam

 

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

2) Waqt jo Deen par parha pesh Gala kardiya (x2)

Bhayi Bhatiji pei Sar, Sheh ney Fidaa kardiya (x2)

Haq-e-Bandagui jo tha, Usko Adaa kardiya (x2)

Juk gaey Sajdey mei, bass Imaam

 

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

3) Halq pei Besheer key tir-e-sitam jab lagua (x2)

Suey Falaq dekh kar Shah ney phir yeh kaha (x2)

Kar mere Ma'alik Qubul Akhri Hadiya mera (x2)

Ata hai kuch der mei Ghulaam

 

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

4) Khaimey mey Na'ala kuna, Madar-e-Besheer thi (x2)

Shah ka sukha Gala, Shimr ki Shamsheer thi (x2)

Bhayi tha Khanjar Taley, Samney Hamsheer thi (x2)

Pyassey Taraptey rahey Imaam

 

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

5) Waqt jo Deen par parha pesh Gala kardiya (x2)

Bhayi Bhatiji pei Sar, Sheh ney Fidaa kardiya (x2)

Haq-e-Bandagui jo tha, Usko Adaa kardiya (x2)

Juk gaey Sajdey mei, bass Imaam

 

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

6) Halq pei Besheer key tir-e-sitam jab lagua (x2)

Suey Falaq dekh kar Shah ney phir yeh kaha (x2)

Kar mere Ma'alik Qubul Akhri Hadiya mera (x2)

Ata hai kuch der mei Ghulaam

 

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalam (x2)

 

7) Khaimey mey Na'ala kuna, Madar-e-Besheer thi (x2)

Shah ka sukha Gala, Shimr ki Shamsheer thi (x2)

Bhayi tha Khanjar Taley, Samney Hamsheer thi (x2)

Pyassey Taraptey rahey Imaam

 

Assalam, Assalam, Assalam, Assalaaam ..