Nauha karey Dasht Mei audio file

Nauha karey Dasht Mei

 

Zainab (x8)

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

1) Zakhmey Akbar-e-Jawaan, Zakhm Apney Bhayi ka

Kitney Ghayre Gham Diyey Zakhm ka judayi ka (x2)

Zakhm tu ney Khaey hai, Beshumaar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

2) Haey jal gaey khayaam, karbala ki khaak par

Aur Rassul Zadiyaan, Pith thi hai apna sar (x2)

Kar rahi hai bhayi ka, Intezaar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

3) Koyi bhi naheen raha, sab hi ran mei sogaey

Kitni Godiyan luthi kitney laal khogaey (x2)

Khokey Run mei ayi hai, Bekaraar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

4) Zakhmey Akbar-e-Jawaan, Zakhm Apney Bhayi ka

Kitney Ghayre Gham Diyey Zakhm ka judayi ka (x2)

Zakhm tu ney Khaey hai, Beshumaar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

5) Haey jal gaey khayaam, karbala ki khaak par

Aur Rassul Zadiyaan, Pith thi hai apna sar (x2)

Kar rahi hai bhayi ka, Intezaar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

6) Koyi bhi naheen raha, sab hi ran mei sogaey

Kitni Godiyan luthi kitney laal khogaey (x2)

Khokey Run mei ayi hai, Bekaraar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

 

Nauha Karey Dasht Mei Ashq Baar Zainab

Kitney Bhayion ki hai Gham ghussar Zainab

 

Gham Ghussar Zainab (x2)

Zainab (x 8)