Jab Tak Ali Akbar ki Maa audio file

Jab Tak Ali Akbar ki Maa

 

Jab Tak Ali Akbar ki Maa, Zinda Rahi Roti Rahi

 

1)    Kariyal jawan ki Maut Thi, khud zindagi roti rahi

 

2) Akbar to marney ki riza, leykar chaley shabbir sey

maa phir bhi jiney ki dua, deyti rahi, roti rahi

 

3) Akbar nay jab awaz di, baba madad ko ayi yey

sheh ki zaifi pei khud un, ki beybassi roti rati

 

4) sarwar sirhaney beyth kar, sughra ka khat parhtey rahey

aur ummé layla lash sey, lipti huwi roti rahi

 

5) Layla Ki Kissmat meiSohailTanha na Tha Akbar ka Gham

Waris bhi rukhsat hogaya, Bey Warrasi Roti Rahi