Abu Talib Ka Beta audio file

Abu Talib Ka Beta

 

Ali murdon ko jilaey, Ali Suraj Paltaey

Karishmey dekh ke jiskey zamana dhoka khaey

Nusseyri Samaj Na Paey

Khuda hai Ya hai Banda, Abu Talib ka beta

 

Nassab kuch aissa paya nabi ney beythi deydi

Chab-e-Hijrat jo soya khuda ney marzi deydi

Sharaf ka Arshey Mauallah, Abu Talib Ka Beta

 

Fazilat ka Minara, Abu Talib ka beta

 

Jo Insey Bughz rakhengua, bari mushkil se marenga

Yahan bhi hath malengua, wahan bhi haat malengua

Hai Bakhshish ka darwaza, Abu Talib Ka Beta

 

Ghadir-e-Khum ka dulha, Abu Talib ka beta

 

Ussey kehte ho kafir Payembar ka jo chacha hai

Ay Farzi baap ke beython wo sab kuch dekh raha hai

Hai ab bhi ghayb mei beytha, Abu Talib ka Beta

 

Mera Imaan Ali hai, Mera Quran Ali hai

Zamaney Walon sunlo mera sultaan Ali Hai

Shahen Shahi ka hi Naraa, Abu Talib ka beta

 

Ghadir-e-Khum ka dulha, Abu Talib ka beta

 

Sharaf ka Arsh Mauallah, Abu Talib ka Beta