Sirf Eik Baar audio file

Sirf Eik Baar

 

Sirf Eik Baar, Sirf Eik Baar, Sirf Eik Baar, Sirf Eik Baar

Dil se Murtaza ko tu pukaar, Sirf ek Baar, Sirf ek baar

 

Sidqe dil se karkey ehtebaar, sirf eik baar, sirf eik baar

 

1)    Yeh Saraf yeh marataba kisi ko kab milaa

Madar-e-Ali Sharaf hai yeh bhi aap ka

Dar bani hai Kaabey ki dewaar

 

Sirf ek baar, sirf ek baar, Dil se Murtaza ko tu pukaar, Sirf ek Baar, Sirf ek baar

 

2)    Ranj shera ha ho aur ghampei gham miley

gar kadam kadam pei gujti ho mushkilen

naam-e-Murtaza ka kar hissar

 

Sirf ek baar, sirf ek baar, Dil se Murtaza ko tu pukaar, Sirf ek Baar, Sirf ek baar

 

3)    Zikr honga gao gao, sher sher mei

Ya Ali madad ki gunj hongi dehr mei

Chath gaya jo bugz ka ghubaar

 

Sirf ek baar, sirf ek baar, Dil se Murtaza ko tu pukaar, Sirf ek Baar, Sirf ek baar

 

 

4)    Chahta hai tu bhi kamiyabiya agar

Ey « Zafar » Mujahidon mei apna Naam kar

Muntazar ka karkey Intezaar

 

Sirf ek baar, sirf ek baar, Dil se Murtaza ko tu pukaar, Sirf ek Baar, Sirf ek baar