Shaam ki aurato mey raha


Shaam ki aurato mey raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X4

Mey to zinda si chot kar vatan ko chaley, merey bachey abey kaid khaney mey hai.

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Mey to jatey ho tum si hai ye iltida, isk ki tulbat pi jala na deya X2, ye andheyrey mi so tey nayey ti kabey, merey bachey abey kaid kahney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Oask ki markat pi aye na shimrilaye, dar ki sotey mi yeh utnajaye kahey X2, hai tamachey se oask mi ye bohat ye darey, merey bachey abey kaid kanhey mai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Gar ijasad na ho to ko aney ki ya, choti choti tumharey jo hai bacheyya X2, Kayna unsey karey aakey na ha garey, merey bachey abey kaid khaney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Apney baba ki senay pi sotey ti ye, game asgar ki dinraat roti ti yeX2, mar ki be kaid se na reyha ho sakey, merey bachey abey kaid kaney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Hai ley har daard ki kaalb insaana me, aaur yatemo pi shakat hai quran mi X2, bhool jana na tum baat quran ki, merey bachey abbi kaid khaney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Aap ni bacho ko tum di na tum loreya, sirf ye soach ki kar na aa ho foga X2, iaak bachey tarap tey howey margaye, merey bachey abey kaid khaney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Kaan zakhmai hai zakhey hai uska gala, oask ki koltey ka oask ka kafan hai mila X2,aa ki zinda mi maa si juda ho gayye, merey bachey abbey kiad khaney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X2

Kayse rihan likko vo gaam ka bayan, rotey rotey kalam bandey hichgeya X2, iaak maa zindagey bar ye kayterahey, merey bachey abey kiad khaney mi hai,

Shaam ki aurato may raha ho gaye merey bachey abey kaid khaney mi hai X4