Rote hai audio file

Rote hai

(Rote hai ahle aza taziya rukhsat huwa) x4

 1. Suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa,
 2. Rote hai ahle aza taziya rukhsat huwa

 3. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 4. Rote hai ahle aza taziya rukhsat huwa

 5. (Aj to sab raunaqe ban gayi wiraniya) x2
 6. Ghar bhi hai ujda huwa taziya rukhsat huwa

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 7. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 8. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 9. (Itr lagate the hum phool chadate the hum) x2
 10. Haye alam uth gaya taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 11. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 12. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 13. (Patke utar jayenge panje bhi badh jayenge) x2
 14. Khatm hai daure aza taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 15. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 16. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 17. (Jitni bhi khidamat hui shah ne maqbool ki) x2
 18. Ashko ko dekar dua taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 19. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 20. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 21. (Shamme jalaye magar waisa ujala kaha) x2
 22. Rona hai parwano ka taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 23. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 24. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 25. (Bichta tha farshe aza hota tha maatam bapa) x2
 26. Haye huwa aj kya taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 27. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 28. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 29. (Rakhi thi jo turbate wo bhi gayi saath me) x2
 30. Ghar se sue karbala taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 31. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 32. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 33. (Mimbaro taboot bhi sog me badh jayenge) x2
 34. Kaise qarar ayega taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 35. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 36. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 37. (Yaad me ashoor ki doob gaye dil sabhi) x2
 38. Shah ka khayal aa gaya taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 39. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 40. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 41. (Anjumano ka guzar ghar me raha raat bhar) x2
 42. Subha hui din chada taziya rukhsat huwa,

  Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 43. Haye suni hai ghar ki faza taziya rukhsat huwa
 44. Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua

 45. (Fidvi abhi kal talak ghar ki zami thi falak) x2

Aj falak gir pada taziya rukhsat huwa.

Rote hai ahle aza taziya rukhsat hua